ขณะนี้ กิจกรรม 'ทูน่า แจกจริงทุกสัปดาห์'
หมดเขตร่วมสนุกแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของซีเล็ค