แบรนด์ทูน่าอันดับ 1 ในประเทศไทย

อยู่ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกอาหารทะเลทั่วโลก
ที่มีมาตรฐานระดับสากล