ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ซีเล็ค
แบรนด์ทูน่าอันดับ1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เราคือบริษัท ไทยยูนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังใส่ใจการพัฒนาด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมเป็นเวลากว่าศตวรรษที่แบรนด์ของเราได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเปี่ยมด้วย
คุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติยอดเยี่ยมมาเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารให้แก่ ผู้บริโภคทั่วโลกโดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ซีเล็คในประเทศไทย
ได้แก่ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทย,ปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเคอเรล และปลาซาบะ

2520

ก่อตั้งบริษัท
ครั้งแรก

2535

เริ่มเข้าสู่ตลาด
ครั้งแรก

แบรนด์อันดับ 1

2547

เริ่มเข้าสู่ตลาด
ครั้งแรก

2560

เริ่มเข้าสู่ตลาด
ครั้งแรก

2561

เริ่มเข้าสู่ตลาด
ครั้งแรก