ผลิตภัณฑ์ของเรา

ซีเล็คทูน่า

ซีเล็คปลาซาร์ดีน
และปลาแมคเคอเรล

ซีเล็คปลาซาบะ

สเต๊ก

แซนวิช