แบรนด์ทูน่าอันดับ 1
ในประเทศไทย

เราคือบริษัท ไทยยูนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นอีกทั้งยังใส่ใจการพัฒนาด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมเป็นเวลากว่าศตวรรษที่แบรนด์ของเราได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติยอดเยี่ยมมาเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารให้แก่ ผู้บริโภคทั่วโลกโดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ซีเล็คในประเทศไทยได้แก่ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทย,ปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเคอเรล และปลาซาบะ

เรื่องราวของซีเล็ค

เราคือบริษัท ไทยยูนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น

ก่อตั้งบริษัทครั้งแรก

2520
2535
2547
2560
2562
2563

ก่อตั้งบริษัทครั้งแรก

2520
<
2535
>
2547
<
2560
>
2562
<
2563
>