ทูน่าสเปรด มัลติเกรน

ย้อนกลับ

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค : 1 กล่องควรแบ่งกิน 1 ครั้ง

พลังงาน 160 กิโลแคลอรี่ (*16%)

น้ำตาล 6 กรัม (*6%)

ไขมัน 6 กรัม (*9%)

โปรตีน 7 กรัม

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ :

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (ทูน่าสเปรด 50 กรัมและแครกเกอร์ 19.5 กรัม) จำนวนบริโภคต่อกระป๋อง : 1

พลังงาน :

พลังงานรวมทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี่)
*ร้อยละของปริมาณของสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

ยอมรับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ๊กกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหา และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล"