น้ำพริกผัดทูน่า

ย้อนกลับ

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค

พลังงาน 130 กิโลแคลอรี่ (*7%)

น้ำตาล 3 กรัม (*5%)

ไขมัน 7 กรัม (*11%)

โปรตีน 12 กรัม

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ :

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 กระป๋อง (95 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋อง : ประมาณ 1

พลังงาน :

พลังงานรวมทั้งหมด 180 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 120 กิโลแคลอรี่)
*ร้อยละของปริมาณของสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

ยอมรับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ๊กกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหา และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล"