ซีเล็คทูน่า สูตร อาฟเตอร์ยำ

ย้อนกลับ

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค : 1 กระป๋องควรแบ่งกิน 1 ครั้ง

พลังงาน 210 กิโลแคลอรี่ (*11%)

น้ำตาล 13 กรัม (*%)

ไขมัน 13 กรัม (*%)

โปรตีน 11 กรัม

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ :

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กระป๋อง (80 กรัม) จำนวนบริโภคต่อกระป๋อง : 1

พลังงาน :

พลังงานรวมทั้งหมด 210 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 120 กิโลแคลอรี่)
*ร้อยละของปริมาณของสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค : 1 กระป๋องควรแบ่งกิน 1 ครั้ง

พลังงาน 320 กิโลแคลอรี่ (*16%)

น้ำตาล 23 กรัม (*%)

ไขมัน 15 กรัม (*23%)

โปรตีน 22 กรัม

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ :

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กระป๋อง (140 กรัม) จำนวนบริโภคต่อกระป๋อง : 1

พลังงาน :

พลังงานรวมทั้งหมด 320 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 130 กิโลแคลอรี่)
*ร้อยละของปริมาณของสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

ยอมรับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ๊กกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหา และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล"